Försäljare till eventet

VILL DU SÄLJA PÅ TALL SHIPS RACES MARIEHAMN?

Du får tjäna hur mycket pengar du vill!

Vårt mål är att skapa ett oförglömligt evenemang tillsammans genom att erbjuda mat och dryck, mathantverk, hantverk och konst, samt aktiviteter och program för både vuxna och barn. Välkommen som försäljare på Tall Ships Races 24–27 juli 2024!

Vi söker försäljare av alla möjliga slag. Små som stora företagare eller försäljare. Mindre försäljare kan slå sig ihop för att boka en försäljningsplats tillsammans, om det underlättar att hjälpas åt med försäljning och bemanning.

Evenemangsområdet planeras vara vid Engelska Parken och Badhusparken samt från Pommernkajen och strandpromenaden i västra hamnen genom Esplanaden mot torget. Ungefär så som under Sail Åland 2021.

Vilken typ av plats önskar du?

Försäljarplatser finns i olika storlekar, från 2 meter i bredd till större. Mer om platserna, pris och tillägg för eventuell elektricitet finns i anmälningsformulär för försäljare. Din anmälan blir bindande när avgiften betalas. Vi fakturerar innan eventet. (Om omvärldssituationen tvingar oss att ställa in evenemanget återbetalas avgiften.)

Öppettider onsdag-lördag 24-27.7.2024

  • Försäljare kl. 11-20
  • Området inkl. restauranger kl. 11- 24

I priset för försäljarplats ingår

  • Ett trevligt evenemangsområde, med olika faciliteter, program och aktiviteter, som lockar besökare i alla åldrar.
  • Marknadsföring av evenemanget i olika media.
  • Sopkärl dit du kan föra sopor: brännbart och kartong.
  • Allmän städning av evenemangsområdet.

Pia Nyberg
Project Manager TSR 2024
Chief Event Area Officer

+358 457 382 3255
pia.nyberg@tallshipsmariehamn.ax

Krav från myndigheter

Beroende på vad du är försäljare av eller om du har verksamhet på Åland eller inte kan du komma att behöva fylla i ytterligare blanketter eller e-formulär utöver anmälan till oss som evenemangets arrangör.

Tillstånd för försäljning av dryck och livsmedel

Försäljare som behöver alkoholtillstånd, uppmanas att lämna in ansökan till Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) så fort som möjligt.

Ansökan om serveringstillstånd (AMHM.ax)

Försäljare som hanterar livsmedel ska följa ÅMHM:s anvisningar för ”Egenkontrollprogram”. Tall Ships Races sköter om anmälan till ÅMHM.

Egenkontrollprogram vid  Tall Ships Races Mariehamn 2023 (pdf, 166 kB) 

Tillfälligt näringstillstånd

Företagare som inte har sin verksamhet på Åland behöver i många fall ansöka hos Ålands landskapsregering om och beviljas rätt att vara försäljare på Åland. Juridiska personer (ex. bolag) eller fysiska personer som inte är bosatta på Åland kan beviljas tillfällig näringsrätt.

Ansökan om näringsrätt (regeringen.ax)

Tillstånd behövs inte:

  • om ett yrke utövas i ett anställningsförhållande
  • om man har hembygdsrätt och näringen endast bedrivs för självförsörjning (dvs tillsammans med make/maka eller egna omyndiga barn och utan att affärslokal/kontor används)
  • om verksamheten inte utgör näringsverksamhet
  • om man har hembygdsrätt eller utan avbrott har bott på Åland i minst fem år och är enskild näringsidkare

Kompletta ansökningar behandlas normalt inom 2-3 veckor av Ålands landskapsregering. Ansökan om näringsrätt är avgiftsbelagd, 100 euro tas i samband med att ansökan lämnas in.

Fullständiga riktlinjer för tillfällig näringsrätt  finns på landskapsregeringens hemsida. 

folkmyller i Esplanaden bland försäljare under lindarnas gröna tak