Försäljare till eventet

VILL DU TJÄNA PENGAR?

Välkommen som försäljare på Tall Ships Races 24–27 juli 2024!

Vårt mål är att skapa ett oförglömligt evenemang tillsammans genom att erbjuda mat och dryck, mathantverk, hantverk och konst, samt aktiviteter och program för både vuxna och barn. 

Vi söker försäljare av alla möjliga slag. Små som stora företagare eller försäljare. Mindre försäljare kan slå sig ihop för att boka en försäljningsplats tillsammans, om det underlättar att hjälpas åt med försäljning och bemanning.

Boka din försäljarplats i god tid genom att fylla i formuläret nedan senast måndag 15 april 2024. Du bekräftar din bokning genom ett betala erhållen faktura senast 30.4.2024. 

Evenemangsområdet planeras vara vid Engelska Parken och Badhusparken samt från Pommernkajen och strandpromenaden i västra hamnen genom Esplanaden mot torget. Ungefär så som under Sail Åland 2021.

Vilken typ av plats önskar du?

Försäljarplatser finns i olika storlekar, från 2 meter i bredd till större. Mer om platserna, pris och tillägg för eventuell elektricitet finns i anmälningsformulär för försäljare. Din anmälan blir bindande när avgiften betalas. 

Kom ihåg att i god tid ansöka om serveringstillstånd och tillfälligt näringstillstånd om du behöver något av dem, läs mer längre ned på sidan.

Öppettider onsdag–lördag 24–27 juli

  • Försäljare kl. 11–20
  • Området inkl. restauranger kl. 11–24

I priset för försäljarplats ingår

  • Ett trevligt evenemangsområde, med olika faciliteter, program och aktiviteter, som lockar besökare i alla åldrar.
  • Marknadsföring av evenemanget i olika media.
  • Sopkärl dit du kan föra sopor: brännbart och kartong.
  • Allmän städning av evenemangsområdet.

Pia Nyberg
Project Manager TSR 2024
Chief Event Area Officer

+358 457 382 3255
pia.nyberg@tallshipsmariehamn.ax

Krav från myndigheter

Beroende på vad du är försäljare av eller om du har verksamhet på Åland eller inte kan du komma att behöva fylla i ytterligare blanketter eller e-formulär utöver anmälan till oss som evenemangets arrangör.

Tillstånd för försäljning av dryck och livsmedel

Försäljare som behöver alkoholtillstånd, uppmanas att lämna in ansökan till Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) så fort som möjligt.

Ansökan om serveringstillstånd (AMHM.ax)

Försäljare som hanterar livsmedel ska följa ÅMHM:s anvisningar för ”Egenkontrollprogram”. Tall Ships Races sköter om anmälan till ÅMHM.

Egenkontrollprogram vid  Tall Ships Races Mariehamn 2023 (pdf, 166 kB)

Tillfälligt näringstillstånd

Om du är en näringsidkare som är registrerad utanför Åland behöver du i de flesta fall ansöka om tillfälligt näringstillstånd för att vara försäljare på Åland. Ålands landskapsregering  kan bevilja  tillfällig näringsrätt till juridiska personer (ex. bolag) eller fysiska personer som inte är bosatta på Åland.

Tillstånd behövs inte:

  • om ett yrke utövas i ett anställningsförhållande
  • om man är bosatt på Åland och näringen endast bedrivs för självförsörjning (dvs tillsammans med make/maka eller egna omyndiga barn och utan att affärslokal/kontor används)
  • om man har hembygdsrätt eller utan avbrott har bott på Åland i minst fem år och är enskild näringsidkare

För att Ålands landskapsregering ska kunna garantera att din ansökan om näringsrätt hinner handläggas inför Tall Ships Races behöver ansökan lämnas in senast den 20 juni 2024 till dem digitalt. Ansökan om näringsrätt är avgiftsbelagd och en avgift om 150 euro betalar du digitalt i samband med att ansökan lämnas in.

Digitalt formulär för ansökan om näringsrätt (regeringen.ax)

Fullständiga riktlinjer för tillfällig näringsrätt finns på landskapsregeringens hemsida:
Information om näringsrätt (regeringen.ax).