Hållbarhet

OMTANKE FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖ

Mariehamns stads miljöcertifiering tillsammans med Ålands sjöfartshistoria och närhet till havet är det naturligt för oss att det är stort fokus på att skapa ett hållbart evenemang.

Mariehamn är den första kommunen i Finland som har erhållit den internationella ISO14001-certifieringen för hantering av sin miljöpåverkan och sitt ansvar.

Våra mål och insatser

Hållbart evenemangsområde

 • Familjefest
 • Fritt inträde till hela området
 • Viktiga ledord: samarbete, inkluderande, jämställdhet, lokalproducerat, minimera användningen av plast
 • Eventområdet dekoreras med återvunnet material så långt som möjligt
 • Hållbara aktiviteter, som kan återanvändas
 • Vattenstationer
 • Sopkärl, sortering och tömning
 • Nyttjande av befintliga byggnader

Tillgänglighet

 • Fysisk - alla besökare kan ta sig runt på området och delta i aktiviteter
 • Social - alla besökare känner sig välkomna och bemöts med respekt
 • Teknisk - ljudanläggningar, information på webben mm

Säkerhet

 • Trygghet för alla
 • Säkerhetsplanering
 • Första Hjälpen i samarbete med Röda Korset
 • Samarbete med räddningstjänsten, sjukhuset, gränsbevakningen och sjöräddningen
 • Polisen har informerats om vårt projekt
 • Kontakter med utrikesministeriet och försvarsministeriet

Volontärer

 • Lokala värdar
 • Försäkring för volontärer
 • Inkluderande och mångfalds
 • Glädje och respekt
 • Utbildning
 • Nolltolerans mot alkohol och droger
 • Arbetsintyg
 • Uppmuntran; kläder, mat, volontärsfest mm.

Mat och dryck

 • "Bring your own waterbottle" – kranmärkt evenemang
 • Info om vilken mat som serveras (ursprung, allergier, innehåll osv)
 • Vegetariska alternativ
 • Prioritera lokal- och närproducerade varor
 • Nyttja miljövänliga engångsartiklar
 • Överbliven mat → crew center, fartyg, matbanken etc
 • Volontärsmatsal

Energi och transporter

 • Välj förnyelsebar energi
 • Gångavstånd för alla besökare på eventområdet
 • Informera om kollektivtrafik
 • Extra cykelparkeringar för evenemanget

Avfall och sopor

 • Välj återvinningsbart eller återanvändbart material
 • Många sopkärl på området
 • Sortera avfall (gäster, försäljare, fartyg)
 • Tydlig skyltning gällande sopsortering
 • Hämta avfall ofta → hålls rent och städat

Samarbeten

 • Samverka med destination och leverantörer
 • Inkluderande och jämställt
 • Samarbetspartners som har ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete
 • Evenemanget har positiva effekter för hela samhället

Kommunikation

 • Hänvisande skyltar på svenska, finska, engelska kompletterade med pictogram
 • Återanvändning av material från Sail Åland 2021: skyltar, filtar m.m.
 • Involvera fartyg, volontärer och gäster så att de bidrar till ett hållbart event
 • Informera grannar → trivsel och förståelse
 • Prioritera digital kommunikation

Utvärdering  

 • Hur påverkar projektet Åland? Mätbara mål, t.ex. ekonomiska, övernattningar.
 • Volontärer, försäljare, besökare, samarbetspartner, sponsorer, Sail Training International m.fl.

Agenda 2030

Tall Ships Races Mariehamn stödjer de globala målen för hållbar utveckling.