Intentionsavtal överlämnat

Under Sail Training Internationals  årliga konferens senaste helg överräcktes intentionsavtalet till organisationens ordförande Douglas Prothero. Genom intensionsavtalet kommer Mariehamn att vara med och tävla om att vara “Host Port” när Tall Ship Race anordnas i östersjöregionen 2021.

Intensionsavtalet överlämnades av Björn Tennström, vice kommodor i ÅSS samt av Mari Rosenqvist som kommer att leda projektgruppen som samordnar ansökningen.

Intentionsavtalet har undertecknats av Ålands landskapsregering, Mariehamns stad, Visit Åland och Åländska segelsällskapet. Under nästa år kommer anbudet att sammanställas, där vi ska beskriva hur Mariehamn kan agera som Host Port och arrangera evenemanget som skall locka besökare både lokalt och tillresande.

Tall Ship Race kommer att vara en fantastisk möjlighet för ungdomar att mönstra på de anlöpande segelfartygen och lära sig segla och knyta nya kontakter inom segling och andra arrangemang kopplade till Tall Ship Race.