Ansökan är inlämnad

Mariehamn är med och tävlar om att vara ”Host Port” när Tall Ships Races anordnas i Östersjöregionen 2021.

– Vi bestämde oss för att göra ett anbudsdokument som känns personligt och välkomnande, för det är så vi tänker oss att evenemanget ska bli, berättar Mari Rosenqvist som varit projektledare för framtagandet.

I anbudsdokumentet finns en mängd olika ålänningar som välkomnar evenemanget till Mariehamn och som visar sitt stöd för projektet.

– Alla jag kontaktade var mycket positiva till att skriva sitt bidrag till anbudet. Det gör att vi har en trevlig blandning av fakta, personliga upplevelser och hälsningar, fortsätter Mari.

Sail Training International utgår från en rad olika kriterier då de väljer värdstäder för sina evenemang. Det kanske allra viktigaste kriteriet är städernas långsiktiga engagemang för att möjliggöra för ungdomar att uppleva segling.

– Tillsammans med Albanus har vi undersökt möjligheterna att skapa ett omfattande projekt kring ungdomssegling och nu under våren 2018 är tanken att Albanus lämnar in en ansökan om EU-finansiering, säger Mari. Oavsett om vi blir värdstad eller inte så hoppas jag att det projektet blir av, för det skulle tillföra så mycket!

Som en del av det förberedande arbetet har Björn Kalm och Janne Engblom varit i kontakt med flera företag på Åland för att diskutera eventuella sponsorsamarbeten.

– Så gott som alla är jättepositiva och visar stort intresse för att vara med, säger Björn Kalm som varit ordförande i anbudskommittén. Överlag är jag stolt över anbudet vi lämnar ifrån oss och jag bedömer att vi har goda chanser att lyckas.

Beslutet om vilka städer som kommer att få stå värd för Tall Ships Race 2021 fattas av Sail Training International i mars.

Ansökan om Tall Ships Races 2021, på engelska, pdf-fil 12 MB