Kobba Klintar – En viktig del av den åländska sjöfartshistorian

Kobba Klintar – en stor del av den åländska sjöfartshistorian

Här tog de ståtliga segelskeppen lots vid sin ankomst till Mariehamn. Kobba Klintar som grundades 1862, är en en gammal lotsstation som idag inte längre är i bruk och istället har blivit ett populärt utflyktsmål för både turister och ålänningar.

Samma år som Mariehamn grundades byggdes en lotsstation ute på Kobba Klintar. Detta var på grund av handelssjöfarten tog fart under dessa tider och Mariehamn utvecklades till en viktigt hamnstad. Under de 110 år som lotsstationen var i användning, var den mest expansiva perioden i den åländska sjöfartshistorien. Lotsarnas uppgift var att navigera ombord på fartygen, från Kobba Klintar lotsades fartyg till Rödhamn, Hammarudda och Västerhamn. Lotsarnas uppgift var också att pricka ut grunden in till Mariehamn. Kobba Klintars lotsstation lades ner år 1972.

Idag förvaltas ön av föreningen Kobba Klintars Vänner rf. Föreningen bevarar och vårdar den unika maritima miljön som omger kobbarna och som förknippas till det åländska sjöfartsarvet.

Vi rekommenderar varmt ett besök på Kobba Klintar i samband med The Tall Ships Races som ordnas i Mariehamn nästa sommar.