Det finns 20 stipendium att söka

segelfartyg

Är du 15-25 år och vill segla i sommar?

Tack vare Stiftelsen Hilda och Gustaf Erikson, Eriksson Capital och NIPÅ kan 20 trainees få ett heltäckande stipendium, som förutom seglatsen även inkluderar resor till och från hamn.

Senast söndag 14 april vill vi ha din ansökan.

Det finns inget formulär för att söka om stipendie. Skicka i stället in din fritt formulerade ansökan till trainee@tallshipsmariehamn.ax och motivera varför du vill delta i
Tall Ships Races, samt varför du är lämplig mottagare av stipendiet. Vi behöver också veta var du bor och hur gammal du är.

Stipendiernas syfte är att ge alla, oavsett bakgrund, möjlighet att segla.

Ansökan är öppen för både nya och redan anmälda trainees!

  • Har du redan anmält intresse till att få segla som trainee? Du kan också söka stipendium!
  • Har du inte anmält intresse? Läs mer om vad det innebär att vara trainee på sidan Segla som trainee.