Mariehamns Energi sponsrar Tall Ships Races

Marieehamns Energi

– Mariehamns Energi Ab har med stolthet valt att vara service sponsor för Tall Ship Races 2024, och beslutet grundar sig på flera viktiga faktorer som samspelar för att stärka samhället och främja hållbarhet, säger Robert Kjellberg, vd för bolaget.

Han konstaterar att Tall Ship Races inte bara drar uppmärksamhet till Åland och Mariehamn som destination utan också lyfter fram den maritima kulturen och traditionerna.

– Dessutom är Tall Ship Races en plattform för att främja hållbarhet och miljömedvetenhet inom sjöfarten. Mariehamns Energi, som strävar efter att vara en ledande aktör inom hållbara energilösningar, ser detta som en möjlighet att stötta evenemang som fokuserar på miljövänliga aspekter av sjöfarten och öka medvetenheten kring nödvändigheten av att minimera påverkan på haven och dess ekosystem.

Den maritima sektorn spelar en central roll för Ålands ekonomi och identitet. Genom att stötta Tall Ship Races 2024 visar Mariehamns Energi sitt engagemang för att bidra till tillväxten och välbefinnandet i regionen. Evenemanget ger inte bara en möjlighet till ekonomisk tillväxt genom ökad turism och näringslivsaktivitet, utan det främjar även en positiv bild av Åland som en attraktiv plats att leva och verka.

Mariehamns Energi Ab är ett av de helägda bolagen i Mariehamns stads koncern. Mariehamns stad certifierades som första stad i Finland enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 i januari 2011. Miljöcertifieringen omfattar hela stadens förvaltning inklusive helägda dotterbolag, så som Mariehamns Energi.