Åländska frimärket The Tall Ships Races

frimärkssamlare

Ett frimärke, ett förstadagskuvert, ett maximivykort och två unika stämplar. Det är Åland Posts bidrag till Tall Ships Races Mariehamn.

Frimärkets konstnär är skepparen Allan Palmer och hela utgåvan lanseras samma dag som Tall Ships Races börjar i Mariehamn, det vill säga onsdagen den 24 juli 2024.

– Frimärksmotivet lyfter fram gemenskapen och utbildningen som ungdomar får ombord på ett traditionellt segelfartyg, vilket är segeltävlingens centrala fokus, konstaterar Johanna Finne, Markering Design Manager på Åland Post.

   

Kortfattat om utgåvan

Utgåvans namn: The Tall Ships Races

Utgivningsdag: 24 juli 2024

Frimärkskonstnär: Allan Palmer

I utgåvan ingår

  • ett frimärke (valör ”världen” 3,40 €)
  • ett förstadagskuvert (som enbart kan skickas exklusivt på utgivningsdagen)
  • ett maximikort (ett vykort där porto till hela världen ingår i kortets pris).
  • en förstadagsstämpel och en specialstämpel är de två unika stämplarna som finns på utgivningsdagen

Åland Vilka andra frimärken har Åland har på sidan Åland Post – Åland Stamps (alandstamps.com)

Kuriosa om post på Åland

Åland fick egna frimärken 1984. Genom en ändring i självstyrelselagen fick Åland slutligen ett eget postverk 1993, det som nu  heter Åland Post. Det har bedrivits postal verksamhet på Åland ända sedan 1638, på den tiden hörde Finland och Åland till Sverige. Länge handlade verksamheten om den så kallade ”postforslingsskyldigheten”. Det dröjde till år 1866 innan de två postkontoren i Kastelholm och Eckerö fick sällskap av postkontoret i Mariehamn.

Mer om postens historia finns på Postverksamhetens utveckling på Åland | www.alandpost.ax